De vijf belangrijkste vastgoedtrends voor 2023

De huidige omstandigheden waarin we in Nederland leven geven momenteel weinig redenen tot optimisme. Inflatie, rente en oorlog zorgen vooral voor pijn op de korte termijn, maar daarentegen zien de langetermijnvooruitzichten er een stuk rooskleuriger uit. Marcel van Hooijdonk geeft je dan ook de vijf belangrijkste vastgoedtrends voor 2023 die reden genoeg zijn voor optimisme.

Vastgoedtrends 2023

1. Digitalisering

De food valley bij Wageningen, de techsector in Amsterdam en de techcampus uit Brainport Eindhoven staan wereldwijd zeer goed aangeschreven. Bedrijven en expats uit de gehele wereld komen naar Nederland voor deze drie plekken. Dit is één van de fundamentele drijfveren die achter de groei van de vastgoedsector zitten. Deze mensen zorgen namelijk voor een groeiende vraag naar hoogwaardige woonruimtes doordat deze mensen hoogopgeleid zijn en veel te besteden hebben. De digitalisering van Nederland heeft hierdoor een bepaalde invloed op de retailmarkt, doordat de groep hoogopgeleiden veel te besteden hebben aan dure woningen.

2. Vergrijzing in Nederland

Nederland is de afgelopen tijd alleen maar voller, diverser en ouder geworden. Om even een voorbeeld op te noemen: het aantal 65-plussers is sinds 1990 verdubbeld. Verschillende experts melden ook dat dit aantal alleen maar blijft groeien door de levensverwachtingen die steeds hoger worden. Ook deze vergrijzingstrend heeft impact op de vastgoedmarkt. Vergrijzing zet namelijk een neerwaartse druk op de rente en zorgt voor meer eenpersoonshuishoudens in het land. Ook biedt dit kansen voor zorgvastgoed, waar de voorspelde groei vooralsnog uit bleef.

3. Klimaatverandering, een grote bedreiging in Nederland

De grootste zorg van vastgoedbeleggers in Nederland zou de verandering van het klimaat moeten zijn. Als laaggelegen land is Nederland zeer kwetsbaar voor de stijging van de zeespiegel. Bepaalde gebieden liggen al onder de zeespiegel en dit zou in de toekomst een grote bedreiging kunnen worden. Daarentegen zorgt de daling van het grondwaterpeil en de droogte voor het rotten van verschillende funderingen. Gelukkig blijkt uit het verleden dat Nederland goed in staat is om het zeewater buiten Nederland te houden dankzij een uitstekende infrastructuur en een hoog opleidingsniveau.

4. Grond wordt steeds schaarser in Nederland

Nederland is op een aantal steden na het dichtbevolkte stukje land op de wereld. Nederland wordt steeds drukker bevolkt en dit brengt allerlei uitdaging met zich mee. Bij leegstand van een gebouw wordt er zo snel mogelijk een diverse manier gevonden om een functie te geven aan dat bepaalde gebouw. Dankzij de immigratie zal de bevolking van Nederland ook alsmaar blijven groeien en hierdoor zijn gebruikers steeds meer bereid om meer te betalen voor een stukje grond.

5. Bevolking blijft groeien

De grond is niet alleen schaars doordat Nederland zo klein is, er komen namelijk ook steeds meer mensen bij. De bevolking van Nederland groeit gemiddeld namelijk met zo’n 100.000 inwoners per jaar. Hofleverancier van deze groei zijn de immigranten en zij vestigen zich vooral in de stedelijke gebieden. Nu de overheid miljarden investeert in de infrastructuur is het belangrijk dat er ook geïnvesteerd wordt in de randgebieden van grote steden. Hier liggen de grote kansen voor vastgoedbeleggers.

Heeft u vragen? Neem dan vrijblijvend contact op.