Tachtig procent van de kerken is geen kerk meer

Vijftig jaar geleden gingen wekelijks zo’n 2,7 miljoen katholieken naar de kerk. Inmiddels is dat aantal gedaald naar ongeveer 150.00 mensen. De verwachting is dat er in 2030 slechts 63.000 kerkgangers over zullen zijn.

Marcel van Hooijdonk | Door steeds minder kerkgangers een nieuwe bestemming

Gelovigen in Nederland

Nu vraag je jezelf natuurlijk af hoe dat kan, het antwoord is heel simpel. Steeds minder mensen geloven in God. Onder de bevolking die wel in God gelooft slaat de vergrijzing toe. Dat zorgt ervoor dat de kerken steeds minder bezocht worden. Maar wat betekent dit eigenlijk voor de religieuze panden en het culturele erfgoed? Op die vraag geven we in dit artikel antwoord.

Dalend aantal kerkgangers

Als gevolg van het dalende aantal kerkgangers is nog maar één vijfde van de Nederlandse kerken in functioneel gebruik. Zowel katholieke als protestantse kerken sluiten hun deuren. Maar liefst 80 procent van de kerken staat inmiddels leeg of wordt gebruikt voor andere bestemmingsplannen.

Investeren in cultureel erfgoed

Wat te doen met leegstaande kerken? “Investeren!” Zeggen economen van de Vrije Universiteit in Amsterdam. In 2015 deden zij onderzoek naar het investeren in cultureel erfgoed. Het investeren in monumenten bleek te zorgen voor een stijging van de prijzen van omliggende huizen. De conclusie luidde dat investeren in cultureel erfgoed zich terugverdient. “Een investering van 100 procent zal zo’n 115 procent van de investering opleveren”, vertellen zij. Een mooie kans om te investeren dus.

Leegstand

De volgende reden om te investeren in monumentale en culturele panden is niet zozeer economisch, maar wel idealistisch: het tegengaan van leegstand. Bij Marcel van Hooijdonk Real Estate geloven wij dat leegstand buitengewoon zonde is. Er zijn genoeg mensen op zoek naar woningen of locaties waar zij hun ondernemerswens waar kunnen maken. Met een bloeiende economie en vraag naar innovatie zou het enorm zonde zijn om géén gebruik te maken van dat wat er al is: beschikbaar religieus erfgoed.

Europees erfgoed

Niet alleen in Nederland is deze kwestie gaande. Het Rapport Heritage Counts for Europe geeft tal van argumenten om te blijven investeren in Europees erfgoed. Het rapport is een gevolg van een tweejarig onderzoek. Het doel van de studie was het verzamelen van solide argumenten voor het investeren in Europees erfgoed. Wat was de conclusie? Investeren in cultureel erfgoed biedt naast economische voordelen mogelijkheden op allerlei terreinen, zoals werkgelegenheid, regionale identiteit en innovatie. Wanneer een innovatief bedrijf intrek neemt in een oud gebouw, blijft het erfgoed bewaard én draagt de nieuwe bestemming bij aan economische ontwikkeling en leefbaarheid van de omgeving. Dit kan de regionale economie een enorme boost geven.

Een koopje of stevige investering

Wil je een ‘goedkope’ kerk aanschaffen, dan kun je het beste op het platteland zoeken. Het religieus vastgoed in grote steden is namelijk een stuk duurder. In de Randstad is veel vraag naar vastgoed. Hierdoor kunnen kerken in de Randstad een stuk prijziger verkocht worden. Aangezien er op het platteland een stuk minder vraag is, is de prijs daar ook lager. “Een koopje met mogelijkheden”, zouden economen zeggen.

Het oude koesteren en het nieuwe laten groeien

Veel katholieken gruwelen bij het idee van het belijden van een ander geloof in hun kerk. Anderen zouden steigeren bij een frietzaak in Gods huis. De eigenaar van de kerk bepaalt uiteindelijk samen met de gemeente wat de nieuwe bestemming van het religieuze pand zal zijn. Laten we vooral bewust omgaan met onze investeringen en deze prachtige religieuze panden gebruiken voor mooie, zinvolle projecten. Er zijn genoeg innovatieve ideeën beschikbaar en genoeg investeerders die dit kunnen helpen verwezenlijken. Dit draagt niet alleen bij aan de economie, maar ook nog eens aan een duurzame samenleving. Laten we dat wat kostbaar is koesteren, en dat wat voor vernieuwing zorgt uitbouwen. Zo zorgen de kerken met hun nieuwe eigenaar toch nog voor zingeving.

Blijf op de hoogte!